Licitació mitjançant procediment obert simplificat i de tramitació ordinària, del servei de redacció del projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obra d’arquitecte/a de l’obra Intervenció i reparació de la coberta plana de pedra i la coberta de zinc de l’escala d’accés a l’església de la Colònia Güell. Barcelona.