L’objecte d’aquest concurs d’idees amb intervenció de Jurat és la selecció de la millor idea a nivell d’estudi previ per a l’edifici de Ca Padró de Valls (carrer de La Cort, 22) i entorn, d’acord amb les prescripcions tècniques, per a ubicar-hi l’escola municipal de música Robert Gerhard (Tarragona).