L’objecte d’aquest contract és regular la contractació dels serveis tècnics per a la redacció del Projecte de Reparcel·lació i d’Urbanització del PAU 1 i 2 (Urbanització Riuclub) de Riudecols i per a la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte d’Urbanització (Tarragona).