L’objecte d’aquest contracte és elaborar el Projecte executiu i d’actuació específica del Tram número 3 del Camí del Francolí, des de Vilaverd fins a Vilanova de Prades, així com la redacció de l’estudi d’impacte i integració paisatgística del Projecte. Tarragona.