L’objecte d’aquest contracte és la contractació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la climatització de la planta baixa i planta primera del Castell del Cambrer, plantejat en dues fases d’execució, i la direcció d’obres, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut, vinculats a la primera fase d’execució.