L’objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis de l’Oficina Tècnica de Control per les obres de l’Àrea 3.02 de la Hispània per la posterior contractació de l’assegurança desenal i l’assegurança triennal d’habitabilitat per a l’edifici dels 48 habitatges corresponents al bloc A i B, d’acord amb les prescripcions de l’article 19.1.c de la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999 de 5 de noviembre.