L’objecte d’aquest contracte és l’homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de redacció de projectes, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, delineació i control de qualitat i inspeccions necessaris per el funcionament de les empreses i institucions de recerca ubicades al Parc Científic de Barcelona, dins de la seva oferta de serveis a la comunitat científica, que seran concretats en els documents de cada un dels contractes basats.