L’objecte de la licitació constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per efectuar la Coordinació de Seguretat i Salut i gestió de la Coordinació d’activitats empresarials, de les obres en que no calgui projecte d’acord amb la normativa vigent. Barcelona.