L’objecte del contracte de serveis és l’assistència tècnica i prestació de serveis de col·laboració en la preparació i redacció d’informes urbanístics