L’objecte del contracte és el concurs de projectes, limitat a un màxim de cinc concursants, amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una proposta d’intervenció, que servirà de base per a la contractació dels serveis de redacció, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut del Projecte executiu de rehabilitació de l’edifici de l’Anònima Manresana. Manresa (Barcelona).