L’objecte del contracte és el servei consistent en la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte executiu de rehabilitació de la Fàbrica Nova. Cobertes i façanes.