L’objecte del contracte és el servei d’assistència tècnica per a la redacció del “Pla director d’actuacions i projecte executiu de consolidació estructural de la casa de la Culla”. Manresa (Barcelona).