L’objecte del contracte és el servei de redacció del projecte d’obra i la direcció completa d’obres de remodelació de l’antic taller de la Marfà a Girona, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, la Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l’arquitectura i Llei 12/2017 de 6 de juliol, de l’arquitectura. Veure apartat 1 de l’annex I del PCAP