L’objecte del contracte és la gestió integral del servei de l’oficina de rehabilitació municipal d’Ulldecona, d’acord amb la definició efectuada pels articles 21 i següents del Reial Decret 853/2021 (Tarragona).