L’objecte del contracte és la prestació dels serveis professionals propis de tècnic municipal en matèria d’arquitectura i urbanisme. Almenar (Lleida).