L’objecte del contracte és la redacció dels Projectes bàsic, projectes executius i estudis de seguretat i salut relatiu a les Actuacions de Protecció davant Avingudes de la Zona Urbana del Barri de la Campinya i del Barri de Sant Cristòfol (2 lots).