L’objecte del contracte és la regulació de la licitació, dividida en 4 lots, promoguda per Aigües de Vilafranca (EMAVSA), com a prenedor, per la contractació del Servei de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Vigilància Ambiental de les obres de renovació de les xarxes d’abastament i sanejament del carrer Sant Joan, carrer Puigmoltó i carrer Indústria de Vilafranca del Penedès, i de l’obra de renovació de la xarxa d’abastament de la Plaça dels Avis de Santa Margarida i els Monjos (AV24-005 DF).