L’objecte del contracte és l’assistència tècnica en la determinació, supervisió i comprovació final de les d’actuacions d’arranjament, rehabilitació, manteniment, reparació i altres actuacions urgents així com l’emissió d’informes i estudis tècnics específics que puguin requerir les diferents instal·lacions gestionades per Gramepark. Barcelona.