L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents al projecte: contracte de serveis d’arquitectura i urbanisme per la redacció de la modificació puntual del pla general d’ordenació de Vallirana (Barcelona) al sector de l’illa del Casino Valliranenc i redacció del projecte de reparcel·lació a l’illa del Casino.