L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents al projecte: contracte per a la prestació dels serveis d’arquitectura i urbanisme per la redacció de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vallirana al sector de l’illa del Casino Valliranenc i redacció del projecte de reparcel·lació a l’illa del Casino (Barcelona).