L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents al projecte: serveis d’urbanisme per la redacció de l’avanç del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de vallirana i programa de participació ciutadana per al POUM de vallirana