L’objecte del contracte són els serveis d’assistència tècnica externa per la redacció de l’estudi de la mobilitat generada i anàlisi, elaboració i redacció de l’avaluació ambiental estratègica ordinària en relació a la proposta d’ordenació de la Modificació del Pla general metropolità del campus de Can Ruti i entorn de Badalona (Barcelona).