L’objecte del contracte són els serveis de consultoria i assistència per a la redacció de projectes, la direcció facultativa de les obres i la redacció i gestió de tots aquells altres documents tècnics necessaris per a la construcció d’unes cotxeres per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U. Girona.