L’objecte del contracte són els serveis de redacció del projecte executiu del Camí Natural de la Noguera Baixa (curs baix del riu Noguera Ribagorçana situat entre les comarques de la Noguera i el Segrià), en base al document tècnic disponible actualment, redactat i actualitzat al mes d’agost del 2022, encarregat pels ajuntaments d’Alfarràs, Ivars de Noguera, Albesa, Torrelameu i Algerri. Les característiques que haurà de contenir el projecte executiu que haurà de ser lliurat, hauran de respondre als que es troba descrit en el Plec de Prescripcions Tècniques.