L’objecte del present contracte és la contractació del servei de redacció Pla Director del Castell de Sanaüja, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).