L’objecte del present contracte és la contractació del servei de redacció Pla Director d’ús i manteniment del Molí de l’edifici i entorn, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).