L’objecte del present contracte és la direcció facultativa (Contracte de serveis de la direcció facultativa (Direcció d’obra, Direcció d’execució de l’obra i coordinació de seguretat i salut) previst al projecte d’arquitectura i enginyeria de l’expedient AUM 2022 81 Projecte bàsic i d’execució del local/equipament a la plana Pedrosa-Bellsoleig. Sant Just Desvem (Barcelona).