L’objecte del present contracte és la prestació dels següents serveis: – Fase 1: Redacció del Pla director de sistemes urbans de drenatge sostenible de Reus (SUDS) – Acció A3 – Fase 2: Redacció del Projecte executiu d’un SUDS a l’antiga llera urbana de la Riera de l’Escorial inclosa la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat – Acció B4 Aquesta contractació està finançada per la «Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2022, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat amb fons procedents de l’Instrument Europeu de Recuperació «Next Generation EU» amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), iM (Component 4, inversió 3 : (C4.I3) fita 71).