L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de diferents obres de millora del Mercat Municipal de la Sínia, de Sant Pere de Ribes (Barcelona).