L’objecte del present contracte és la redacció de l’esborrany del Pla Especial de Minimització Territorial (PEMITs) i el Document Inicial Estratègic (DIE) per a la delimitació i ordenació detallada de les agrupacions 1, 2 i 3 (FASE INICI), que es dividirà en tres lots. Beniganim (Valencia).