L’objecte del present contracte és la redacció d’un projecte executiu, la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’arranjament de l’actual camí de les colònies, en el seu pas pel Berguedà, per tal d’adequar-lo per a l’ús a peu.