L’objecte del present contracte són els serveis de redacció de diferents projectes constructius i/o de millora d’itineraris de vianants, per al municipi de Begur. L’objecte també inclou la direcció facultativa de l’obra així com la coordinació de seguretat i salut, de les actuacions que es relacionen a continuació: Eix 1 – Transició verda i sostenible: o Actuació 1 – Naturalització i adaptació al canvi climàtic de l’entorn de la platja d’Aiguablava; o Actuació 2 – Camí d’Aiguafreda; o Actuació 3 – Camí de Sa Tuna; Eix 4 – competitivitat: o Actuació 4 – Connexió nucli històric i platges de Fornells i Aiguablava.