L’objecte és la contractació de personal per inspeccionar habitatges que han sigut o hagin de ser objecte de les actuacions de l’eix 1 «Auditories en llars vulnerables». Girona.