LOT 2: «Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra del projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals»: L’adjudicatari és el responsable, entre d’altres, de l’aprovació del pla de seguretat i salut, el control de la seguretat i salut de l’obra i de la coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra. Sabadell (Barcelona).