MAG – Serveis de redacció dels instruments de Planejament general per al desenvolupament urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.