MRU Serveis de control tècnic de projecte i obra – solidesa i estanqueïtat- de 5 promocions de construcció d’habitatges (Figueres, Granollers, Lloret de Mar, Mollet del Vallès i Teià)