MRU Serveis de redacció del projecte de 66 habitatges, locals comercials, places d’aparcament i la urbanització dels espais no ocupats per l’edificació corresponents a la superfície lliure restant de la parcel·la situada al carrer de Cristòfol de Moura cantonada amb el carrer de Venus i Rambla La Mina del barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs i tasques associades