Objecte: establir les facultats i responsabilitats de la Direcció Ambiental en l’execució de l’obra esmentada.