Prestació del servei de redacció de diferents projectes d’urbanització bàsics i executius, la direcció facultativa de les obres que s’adjudiquin i la coordinació de la seguretat i salut durant la seva execució. Salou (Tarragona).