Prestació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d’obra de la reforma dels locals situats al carrer de la Creu 3-5 per a seu de la nova Biblioteca del Campus Centre de la Universitat de Girona.