Prestació del servei d’estudi i obtenció del certificat d’eficiència energètica dels edificis propietat de la Universitat de Girona