Prestació dels serveis de consultoria i redacció de la Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit de la riera de Sant Just (en endavant MPGM) al terme municipal de Sant Just Desvern (Barcelona).