Prestació dels serveis tècnics de Coordinació de Seguretat i Salut en totes aquelles actuacions realitzades pel Departament d’Interior que no requereixen de projecte però si la existència de Coordinador de Seguretat i Salut dels contractes d’obres per l’any 2023. España.