Primera fase, redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut, el projecte d’activitats i la posterior direcció de les obres de la nova deixalleria amb espais destinats a la reutilització de Ripollet (Barcelona).