Projecte bàsic d’urbanització de la totalitat de l’àmbit, la redacció del projecte d’urbanització d’una 1ª fase, i la redacció dels projectes d’obres d’infraestructures de serveis exteriors per a la totalitat de l’àmbit del PDU de la Plana de Lleida.