Realització del disseny, la instal·lació i manteniment d’Àrees Vending als vestíbuls de la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.