Realització del servei de redacció del Pla General (PG), el Pla d’Ordenació Detallada (POD) i el Catàleg d’Elements i Espais Protegits (CEEP) del municipi de Deià (Islas Baleares).