Realitzar les funcions de Direcció Facultativa i Assistència Tècnica de les obres i actuacions de manteniment de l’espai urbà al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona.