Realización dos traballos necesarios tendentes á redacción íntegra de proxectos de obra e traballos de dirección de obras e coordinación de seguridade e saúde