L’objecte de la contractació són els diferents serveis professionals relatius a les Obres que l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues té projectat realitzar de renovació del clavegueram del carrer Creus de Sant Cugat Sesgarrigues. Concretament, els serveis a realitzar són: • Servei de Direcció Facultativa de les Obres. • Servei de Coordinació de la Seguretat i Salut de les Obres